Hem

SDLAirport

Knapp för att fälla ut menyn Knapp för att fälla ut sök
In English

Fakturera Midlanda Flygplats AB

Är du leverantör och ska fakturera Midlanda Flygplats AB måste du skicka e-faktura. Det finns också en del som måste finnas med på en faktura.

Lag om krav på e-faktura

Från och med 1 april 2019 ska du som leverantör till Midlanda Flygplats AB skicka oss en e.faktura. Observera att PDF inte är ett godkänt format.


  • Referensnummer

Det är mycket viktigt att varje faktura innehåller ett referensnummer

En kod på fem siffror, bindestreck och två bokstäver. Ex. 12345-AB 

Det är beställaren på flygplatsen som är ansvarig för att lämna referensnummer.