Hem

SDLAirport

Knapp för att fälla ut menyn Knapp för att fälla ut sök
In English

Fakturera Midlanda Flygplats AB

Är du leverantör och ska fakturera Midlanda Flygplats AB måste du skicka e-faktura. Det finns också en del som måste finnas med på en faktura.

Lag om krav på e-faktura

Från och med 1 april 2019 ska du som leverantör till Midlanda Flygplats AB skicka oss en e.faktura. Observera att PDF inte är ett godkänt format.


  • Vad fakturan avser

Det ska tydligt framgå vad fakturan avser:

• En beskrivning av vad som köpts in och i vilken mängd.

• Datum för beställning.

• Datum för leverans, produktion eller färdigställande.

 

Arbetskostnad
Om köpet också omfattar en arbetskostnad ska fakturan innehålla uppgifter om vilket uppdrag eller projekt kostnaden hör, och vem eller vilken roll som genomfört uppdraget.

 

Rabatter och pålägg
Rabattsatser och pålägg ska beräknas och specificeras för varje rad.

 

Avtalad betalningsplan
Om fakturan är kopplad till en avtalad betalningsplan, till exempel vid större byggprojekt, ska fakturan specificera vad som levererats och i vilka mängder, och vilken betalning i ordningen (så kallat lyft) som fakturan gäller.