Hem

SDLAirport

Knapp för att fälla ut menyn Knapp för att fälla ut sök
In English

Fakturera Midlanda Flygplats AB

Är du leverantör och ska fakturera Midlanda Flygplats AB måste du skicka e-faktura. Det finns också en del som måste finnas med på en faktura.

Lag om krav på e-faktura

Från och med 1 april 2019 ska du som leverantör till Midlanda Flygplats AB skicka oss en e.faktura. Observera att PDF inte är ett godkänt format.


  • Allmänna regler

• En faktura ska sändas snarast efter utförd tjänst, dock senast en månad efter att tjänsten har blivit utförd.
• Fakturerings- och expeditionsavgifter får inte debiteras.
• Dröjsmålsränta får påföras i enlighet med svensk räntelag, det vill sägs först från och med den 30:e dagen från fakturans ankomstdag till kommunen.

Dröjsmålsränta erläggs inte för faktura med avvikelser såsom:
• Felaktigt eller ofullständig faktura.
• Priset avviker från avtalat pris.
• Felaktig eller ofullständig adress.


Betalningsvillkor
Betalning erläggs senast 30 dagar efter erhållen faktura med specifikation och godkänd leverans.