Hem

SDLAirport

Knapp för att fälla ut menyn Knapp för att fälla ut sök
In English

Fakturera Midlanda Flygplats A

Är du leverantör och ska fakturera Midlanda Flygplats AB måste du skicka e-faktura. Det finns också en del som måste finnas med på en faktura.

Lag om krav på e-faktura

Från och med 1 april 2019 ska du som leverantör till Midlanda Flygplats AB skicka oss en e.faktura. Observera att PDF inte är ett godkänt format.


  • Vad en faktura ska innehålla


En faktura ska innehålla:

• Beställarens referensnummer, se här

• Leverantörens namn

• Leverantörens organisationsnummer

• Fakturanummer och fakturadatum

• Bank- eller postgironummer

• Leveransadress

• Specificerad moms

• Vad fakturan avser, se här

Du måste också:
• Ange om du är godkänd för F-skatt

• Ställa fakturan till Midlanda Flygplats AB och inte till enskild tjänsteman

 

Moms vid byggtjänster:

Vid fakturering av byggtjänster gäller omvänd skattskyldighet. Midlanda Flygplats AB är ett s.k. ”Byggföretag” enligt Skatteverkets regler. Säljaren får därmed inte debitera moms. Ange följande text på fakturan: ”Omvänd skattskyldighet för byggtjänster gäller” Entreprenören fakturerar därmed Midlanda Flygplats utan moms och det är således Midlanda Flygplats som skall redovisa den utgående momsen. Observera att Midlanda Flygplats AB momsregistreringsnummer alltid skall anges på sådana fakturor: SE556932483201