Hem

SDLAirport

Knapp för att fälla ut menyn Knapp för att fälla ut sök
In English

Miljöarbete

31 oktober 2018

Flygets miljöpåverkan är av avgörande betydelse för flygbranschen och därmed för Sundsvall Timrå Airport. Därför strävar vi ständigt efter att minska den negativa miljöpåverkan från flygplatsen.

Gröna blad

Det gör vi främst genom att minska utsläppen till mark, vatten och luft, samt minimera kemikalieanvändningen och uppkomsten av avfall.


För oss är det en självklarhet att följa gällande miljölagstiftning och övriga nationella och internationella regler och krav. Vi tar även hänsyn till lokala miljömål. Allt finns beskrivet i vår miljöplan som är en viktig del i vårt arbete med att ständigt förbättra miljön.


För att detta ska uppnås krävs att vi arbetar efter följande grundregler:

  • Verksamhetens miljörisker ska regelbundet granskas, undersökas och omhändertas på ett organiserat sätt.
  • Ständigt minska utsläpp till luft, mark och vatten från flygplatsen.
  • Fasa ut miljöfarliga kemikalier och minimera kemikalieanvändningen.
  • Verksamheten ska hushålla med råvaror och energi samt nyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning av material.
  • Alla medarbetare ska vara delaktiga i företagets miljöarbete och inneha den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens art.

Miljö är en viktig sakfråga som flygplatsen värnar om

  • Sundsvall Timrå Airport minskade sin elförbrukning under 2012 med 32 % genom att byta till mer energismarta lösningar, som till exempel ny belysning och genom att ha mer koll på flygplatsens elförbrukning.
  • Vi arbetar med att byta ut de fossila bränslen som används på brandövningsplatsen mot ett alkoholbaserat övningsbränsle.
  • För att få så ren luft som möjligt använder flygplatsen ett världsunikt filter, som tar bort luftpartiklar som är ohälsosamma, ger rätt luftfuktighet och som dessutom återvinner värmen i fastigheten. Filtret är så unikt att bland andra tv-team från Sydkorea, Indien och Sydafrika besökt flygplatsen för att göra reportage.
  • Flygplatsen har i samband med utrangering av två fordon bytt dessa mot elbilar under 2013.
  • Från och med september 2014 erbjuder vi laddning av elbilar för att bidra till att minska miljöpåverkan till och från flygplatsen. Driftsättningen av dessa laddningsstationer är en del av projektet Green Highway som utvecklar laddinfrastrukturen i Västernorrlands och Jämtlands län i Sverige samt Trönderlag i Norge. Mer information: Parkering (http://sdlairport.se/till-och-fran-flygplatsen/parkering.htmllänk till annan webbplats) samt Green Highway (http://www.greenhighway.nu/länk till annan webbplats).

31 oktober 2018
Petra Schwartz, Miljöansvarig

Petra Schwartz